Menu Sluiten

Zet hier je slogan

Ik ben makelaar in koffi, en woon op de Lauriergracht No 37. Het is mijn gewoonte niet, romans te schrijven, of zulke dingen, en het heeft dan ook lang geduurd, voor ik er toe overging een paar riem papier extra te bestellen.

Dienst 1

Onbegrijpelijk veel mensen hebben familiebetrekkingen, vrienden of kennissen te Amsterdam. Het is een verschijnsel dat ik eenvoudig toeschrijf aan de veelheid der inwoners van die hoofdstad.

Dienst 2

Ik had er voor een paar jaren nog een verre neef. Waar hij nu is, weet ik niet. Ik geloof dat hij naar de West gegaan is. Misschien heeft de een of ander van mijn lezers hem wel brieven meegegeven.

Dienst 3

In dat geval hebben zij een nauwgezette, maar onvriendelijke bezorger gehad, als uit de inhoud van deze weinige bladzijden waarschijnlijk duidelijk worden zal. Inderdaad, ik ken vele mensen.

Heb je nood aan onze dienst?

ie nogal ophebben met hun Amsterdamse neven, vooral als ze tot 'Lezers in Felix behoren, of als ze een rijtuig houden; maar ik heb dikwijls verbaasd gestaan over mijn verregaande koelheid omtrent de persoon van mijn neef Nurks; en niets verschrikkelijker.

Meet The Team

Zaakvoerder
Myrthe Veraart

Zaakvoerder
Jeff van der Steen

https://template6.websitedeal.be/wp-content/uploads/2021/10/wordpress-seo.14.7.zip

Teamleader
Tessa Mertens

Developer
Mitchell van der Most

Copywriter
Yinthe Hulsebos

Marketeer
Christof Verhulst

Wat onze klanten zeggen

Tussentitel

Te repliceren met een hatelijkheid op des critici eigen hoed, is wat kwajongensachtig.

En hoewel een aardigheid te zeggen het alleruitmuntendste zou zijn, en er een schat van aardigheden mogelijk is, zo is het evenwel bijzonder opmerkelijk, hoe weinig men er dikwijls op zulk een ogenblik bij de hand heeft. Zodat de de critische hoedeninspecteur gewoonlijk de voldoening heeft een kleine verlegenheid te weeg te zien gebracht.

Tussentitel 2

Indien gij uit dit kleine voorbeeld van mijn hoed - het is in 't oog lopend hoe dikwijls hoeden tot voorbeelden dienen.

Niet een vrij beslissende kijk op mijn neef Nurks' karakter hebt, dan zal dit hele verhaal, dat ik schrijven ga, nutteloos aan u verkwist zijn, lezer, en dan zal ik ook zo vrij zijn u tot uw straf te houden voor een sprekend voorbeeld en wedergade van diezelfde Robertus Nurks. Men zou intussen verkeerd doen.

β€œIt is forbidden to kill; therefore all murderers are punished unless they kill in large numbers and to the sound of trumpets.”

― Voltaire

Veelgestelde vragen

Contacteer ons

Logo geel

Straat huisnummer, postcode stad
[email protected]
Tel: +32 412 34 56 78